Skip to main content

Välkommen till Ätranskolan

 • Idrottshallen och utomhusbad

  Intill skolan finns en fullstor idrottshall och ett utomhusbad. Vi har också närhet till ett bibliotek.

 • Samverkan för likvärdig skola

  Vi har under ett par år jobbat med fokus att öka lärarnas kunskaper i matematikdidaktik och specialpedagogik. Det finns också laborativt material att använda i matematik i alla klassrum.

 • Attraktiv utemiljö

  På skolgården finns flera möjligheter till aktivitetet och lek. Genom naturen och det som finns runtom oss undervisar vi eleverna i olika ämnen och de kan ut och upptäcka saker som vi sedan pratar om tillsammans. I skogen och nere vid sjön.

 • Mentorföretaget SKAB

  Mentorföretaget SKAB För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med SKAB. Tillsammans planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2 och 5.  

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3 och 6 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  För oss är det viktigt att skapa tydliga mål och syften med varje lektion och att alla elever vet vad som förväntas av dem för att ta nästa steg i sitt lärande. Utifrån varje elevs behov och förutsättningar ger vi dem sedan verktygen för att lyckas.

  Stöd och hjälp i skolan

  På Ätranskolan hjälps vi åt att identifiera om elever behöver extra stöd. Skolans elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor gör alltid en analys om hur behovet ser ut och sedan en plan utifrån det.

  Trygga elever lär sig mer

  En del i att skapa trygghet och gemenskap är att vi har vuxna som ordnar med rastaktiviteter. Att det finns saker att göra på rasten är viktigt för att undvika konflikter. 

  Kontakta

  Ätranskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.