Skip to main content

Välkommen till Älvseredsskolan

 • Fantastisk skolgård

  På vår skolgård finns det alltid något kul att hitta på. Här finns olika delar för lek och kreativitet med klätterställningar, fotbollsplan och balansbana.

 • Nära skog och sjö

  Genom naturen och det som finns runtom oss undervisar vi eleverna i olika ämnen. Vi går gärna ut i den närliggande skogen eller ner till sjön för att upptäcka saker som vi sedan pratar om tillsammans.

 • Mentorföretaget Centramec

  För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med Centramec. Tillsammans planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2 och 5.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3 och 6 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  För oss är det viktigt att skapa tydliga mål och syften med varje lektion och att alla elever vet vad som förväntas av dem för att ta nästa steg i sitt lärande. Utifrån varje elevs behov och förutsättningar ger vi dem sedan verktygen för att lyckas. 

  Stöd och hjälp i skolan

  På Älvseredsskolan hjälps vi åt att identifiera om elever behöver extra stöd. Skolans elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor gör alltid en analys om hur behovet ser ut och sedan en plan utifrån det. 

  Trygga elever lär sig mer

  En del i att skapa trygghet och gemenskap är att vi har vuxna som ordnar med rastaktiviteter. Att det finns saker att göra på rasten är viktigt för att undvika konflikter. 

  Kontakta

  Älvseredsskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.