Skip to main content

Du som bor och verkar i Falkenberg kan påverka din kommun på flera olika sätt. Utöver att rösta i det kommunala valet vart fjärde år kan du påverka och vara delaktig i kommunens utveckling på flera andra sätt.

Kontakta din politiker

Har du en fråga som rör ett specifikt ärende eller en särskild nämnd? I så fall kan du kontakta de politikerna som är representerade där.

Sök politiker

Lämna en synpunkt

Har du synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra kommunens verksamheter och fysiska miljöer? Du kan lämna in en eller flera synpunkter inom kommunens alla verksamhetsområden. Synpunkten skickas till berörd förvaltning och om du lämnat kontaktuppgifter får du inom kort återkoppling på det du skickat in.

Lämna synpunkter

Lämna ett e-förslag

Anser du att kommunens politiker ska ta ställning för ett bra förslag eller en idé som borde utvecklas kan du lämna in ett e-förslag. Om förslaget godkänns så ligger det sedan ute för omröstning bland kommunens invånare under 60 dagar. Uppnår det under denna tid 50 röster så kommer den politiska nämnden ta ställning i frågan.

Lämna ett e-förslag

Du kan även rösta på ett e-förslag som någon annan har lämnat in.

Aktuella e-förslag

Behandlade e-förslag

Ställ en fråga till kommunfullmäktige

Du som bor i Falkenbergs kommun och vill ställa en fråga till kommunens politiker har möjlighet att göra detta under allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten två gånger per år, april och oktober. 

Allmänhetens frågestund

Kommunal folkomröstning

Om tio procent av de som får rösta i kommunen begär en folkomröstning måste kommunfullmäktige ta ställning till om en sådan ska hållas. 

Kommunal folkomröstning

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i kommunorganisationen kan du följa våra nyheter på webben och inlägg i sociala medier. Du kan också se våra möten från kommunfullmäktige.

Nyheter

Falkenbergs kommuns officiella Facebook-kanal

Falkenbergs kommuns officiella Instagramkonto

Webbsändningar från kommunfullmäktige

Medborgardialog

Det har blivit en allt viktigare fråga för kommuner att ge medborgare möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. I Falkenberg arbetar vi med att utveckla medborgardialoger. Läs gärna vår handbok.

pdf Handbok i medborgardialog (911 KB)