Skip to main content

Hjälp vid demenssjukdom

Har du eller en närstående börjat få svårt att minnas, att planera eller utföra sysslor, lära sig nya saker eller hitta ord och uttrycka sig? Det kan vara symptom på demenssjukdom. Det finns även andra sjukdomstillstånd som liknar demens. En utredning är därför viktig för att kunna fastställa rätt diagnos.

Demens, kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning som det egentligen heter, är ett samlingsnamn på sjukdomar som drabbar hjärnan. När en person insjuknar i en demenssjukdom eller kognitiv sjukdom innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för anhöriga.

Vårdcentralen utreder om det rör sig om demens

Kontakta din vårdcentral om du misstänker att du eller din närstående drabbats av demens. Tillstånd som depression, förvirring eller bristtillstånd kan ge liknande symptom. För att få rätt hjälp och behandling är det därför viktigt att vårdcentralen gör en utredning. Varje vårdcentral har en demenssamordnare.

Kommunens demenssamordnare

Det finns även en demenssamordnare hos oss på kommunen. Vår demenssamordnare finns för dig som har en demenssjukdom, men även för dina anhöriga. Demenssamordnaren kan fungera som ett stöd i sjukdomen och ge tips och råd kring exempelvis bemötande, eller stötta i kontakten med sjukvård och biståndshandläggare.

Du kan även vända dig till kommunens anhörigkonsulenter för att få råd och stöd som anhörig till en person med demenssjukdom.

Det här erbjuder kommunens demenssamordnare och anhörigkonsulenter:

  • rådgivning, information och vägledning
  • personliga stödsamtal via telefon eller hembesök
  • anhöriggrupper och anhörigutbildningar

Anhörigutbildning i demenssjukdom

Du som är anhörig och vill ha mer information och kunskap kan gå en anhörigutbildning i demens. Denna utbildning anordnas flera gånger per år. Utbildningen gör det lättare att förstå sjukdomsförloppet och de symtom som ofta dyker upp i takt med att sjukdomen framskrider. Vid intresse, kontakta någon av kommunens anhörigkonsulenter.

En biståndshandläggare utreder behovet av stöd

Alla stödinsatser till personer med demenssjukdom är biståndsbedömda. Som ett första steg gör därför en biståndshandläggare ett hembesök för att utreda behovet av stöd. Demenssamordnaren och anhörigkonsultenterna kan förmedla och underlätta denna kontakt och även medverka som stöd vid hembesök.

Dessa insatser finns det möjlighet att ansöka om:

  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • avlösning, 12 timmar per månad är kostnadsfria
  • hemtjänst och varierande stödinsatser efter behov
  • korttidsplats/växelvård
  • permanent plats på särskilt boende.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via den här webbsidan: Ansökan om äldreomsorg. Där hittar du både en e-tjänst för dig som vill ansöka digitalt och en blankett för dig som vill skriva ut ansökan.

Via e-tjänsten kan du även anmäla oro för en äldre person i närhet.

Annas led – demensvård i Halland

Annas led är en modell som beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan närsjukvård, specialistvård och kommunerna i Halland. Modellen används av de som arbetar med demens men är också ett bra verktyg för den som är drabbad eller anhöriga.

Läs mer om Annas led hos Region Halland.

Kontakt

Demenssamordnare

Hanna Egenvall
0346-88 53 96
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anhörigkonsulent

Anne-Lill Andersson
0346-88 62 93
070-508 89 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anhörigkonsulent

Inga-Lena Ek
0346-88 69 17
072-146 73 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.