Skip to main content

Har du som vuxen nedsatt psykisk hälsa kan du få olika former av stöd av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så meningsfullt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Boendestöd – för dig som bor hemma

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen. Det är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån dina behov.

Boendestöd är främst ett pedagogiskt, motiverande stöd i vardagslivet och kan ibland även avse visst praktiskt stöd. Boendestödet förutsätter delaktighet. Stödet anpassas efter dina behov. Du kan till exempel få träning i vardagssysslor och få hjälp att utföra dem tillsammans med personalen. Du kan även få stöd för att bryta social isolering och komma ut mer i samhället. Boendestödet innebär en trygghet genom att du kan vända dig till personal med olika frågor. 

Boende psykisk ohälsa

Det finns bostäder med särskild service för dig som har nedsatt psykisk hälsa. I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan underlätta för dig som har nedsatt psykisk hälsa att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen hjälper dig med sociala kontakter och att delta i fritidsaktiviteter. Syftet är att hjälpa dig att bryta din sociala isolering. Vanligtvis träffar du din kontaktperson några gånger i månaden. Du och din kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Aktiv vardag

Om du helt eller delvis står utanför arbetsmarknaden och har nedsatt psykisk hälsa så är Gröna gatan till för dig.

Verksamheten bygger på gemenskap och aktiviteter efter förmåga. Kom som du är. Det kostar inget.

Sysselsättning

Om du är mellan 21 och 64 år och har stora svårigheter med att aktivera dig eller träffa andra människor så kan du få bistånd till sysselsättning. En grundläggande förutsättning är att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.