Skip to main content

Boende för personer med nedsatt psykisk hälsa

Har du en svår psykisk funktionsnedsättning så finns det två serviceboenden i Falkenbergs kommun som du kan ansöka om att bo på. 

Kommunens två boenden heter Stafsingevägen och Fjällvråken och är bemannade dygnet runt. 

Ett individuellt utformat stöd

Här får du individuellt stöd utifrån dina behov. Bostäderna är utformade så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du bor i en egen lägenhet, men får ett omfattande dagligt stöd. Med stöd av personal klarar du fysiskt av att själv genomföra sysslor i din lägenhet. Stödet planeras utifrån dina individuella behov och syftar till att tillvarata och utveckla dina egna resurser.

Så här ansöker du

Känner du behov av ett boende där du får stöd i din vardag kontaktar du din handläggare på vuxenenheten via kommunens kontaktcenter.