Skip to main content

Boende för personer med nedsatt psykisk hälsa

Har du nedsatt psykisk hälsa finns det två boenden i Falkenbergs kommun som du kan ansöka om att bo på. Boendena erbjuder individuellt stöd utifrån ditt behov och är bemannade dygnet runt. Bostäderna är utformade så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stafsingevägen

Stafsingevägen är ett serviceboende där du bor i en egen lägenhet. Här behöver du mindre personalstöd. Du klarar själv av att genomföra flera sysslor i din lägenhet och hittar på egen hand i närområdet. Boendet består av 9 lägenheter, en återhämtningsplats och en personalbostad med en gemensamhetslokal där det ges möjlighet till samvaro.

Fjällvråken

Fjällvråken är ett serviceboende där du bor i en egen lägenhet. Här behöver du mindre personalstöd. Du klarar själv av att genomföra flera sysslor i din lägenhet och hittar på egen hand i närområdet. På boendet finns det egna fristående lägenheter och en personalbostad med en gemensamhetslokal där det ges möjlighet till samvaro.

Så här ansöker du

Känner du behov av ett boende där du får stöd i din vardag kontaktar du din handläggare på vuxenenheten via kommunens kontaktcenter.