Skip to main content

Förberedelsearbetet gällande ny socialtjänstlag samordnas av kvalitetsstrategerna på staben. I arbetet med att införa den nya lagen kommer det dels finnas delar som måste göras, och dels delar som verksamhet, politik och ledning vill göra utifrån lagens nya intentioner.

Att säkerställa att till exempel rätt paragrafer och begrepp används i beslut, delegationsordning och andra styrande dokument är delar som vi måste ha på plats när den nya lagen träder ikraft. Andra delar handlar mer om ambition och vilja. Dessa delar behöver inte vara klart i samband med den nya lagen, utan kommer vara en del i det pågående utvecklingsarbetet.

Flera utvecklingsområden som det redan arbetas med inom socialförvaltningen, som till exempel God och nära vård och Falkenbergs hemtjänstmodell, är verksamhetsutveckling som stämmer väl överens med intentionerna i det förslag som finns för ny socialtjänstlag. Det arbetet kommer att löpa på.

Olika delar av socialförvaltningens verksamheter kommer att vara involverade olika mycket under olika faser av anpassningen till den nya lagen. Nedan kan du läsa mer kring hur upplägget med införandet kommer att gå till.

Om du har några frågor, funderingar eller inspel är du varmt välkommen att höra av dig till socialförvaltningens kvalitetsstrateger.

Dessa sidor kommer att uppdateras allt eftersom.

Kontakta oss

Kvalitetsstrateg

Mats Petersson
072-143 85 82
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kvalitetsstrateg

Nina Fjellheim Nielsen
073-867 62 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kvalitetsstrateg

Julia Jakobs
073-866 97 67
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.