Skip to main content

Att bo i en bostad med särskild service

Att flytta till en bostad med särskild service är ett betydelsefullt steg. Det innebär en del förändringar i vardagen och nya situationer. Här har vi samlat information om hur det fungerar att bo i en gruppbostad eller servicebostad.

I en bostad med särskild service ska du som bor där få individuellt anpassad hjälp i det dagliga livet av utbildad personal. Hjälpen kan vara mer praktisk eller mer vägledande, allt utifrån dina unika behov och förutsättningar.

Självbestämmanderätt

Du som bor i en bostad med särskild service har självbestämmanderätt.

Självbestämmanderätt innebär att du som boende alltid får ett gott och respektfullt bemötande. Du ska få vara delaktig i att bestämma både stora och små beslut som rör dig och din livssituation och vardag.

När du bor i en bostad med särskild service är det viktigt att ditt självbestämmande och din initiativförmåga ska uppmuntras, samt att din funktionsförmåga ska bibehållas, tränas och utvecklas.

Du bestämmer tillsammans med personalen på boendet hur du vill att dina dagliga rutiner och sysslor ska genomföras. Personalens roll är att motivera dig till att göra goda val och ha goda vanor. De kan till en viss nivå ställa krav på dig i olika situationer för att bidra till din utveckling. De kan också hjälpa till att förklara konsekvenserna av olika val du står inför.

Det är viktigt att du vet att ingen kan tvinga dig att göra eller inte göra något.

Kontaktman

Du som bor på i bostad med särskild service har en särskilt utsedd person ur personalen som har det övergripande ansvaret för att tillsammans med dig planera och följa upp din omsorg. Denna person kallas för din kontaktman. Det kan ibland även kallas för kontaktpersonal.

Dagliga journalanteckningar

Personalen skriver dagliga journalanteckningar om dig. Det gör det för att kunna följa hur du vill ha det i din vardag och hur du mår, så att de ska kunna ge bästa möjliga stöd till dig. Personal är skyldig enligt lag att skriva journalanteckningar.

Du har alltid rätt att få läsa din journal om du vill.

Genomförandeplan

Det är du tillsammans med kontaktmannen som planerar för hur dina olika dagliga sysslor och rutiner ska genomföras. Det ni kommer överens om ska dokumenteras i en så kallad genomförandeplan. Om du vill kan en anhörig eller företrädare vara med när du och kontaktmannen gör din genomförandeplan. Det kan ofta vara tryggt att ha med någon som känner dig, men det är du som bestämmer vilka som du vill ha med dig.

Aktiviteter på fritiden

Du som bor i en bostad med särskild service ska få möjlighet att göra fritidsaktiviteter som du själv valt varje vecka.  Du har rätt att få stöd av personal i samband med detta.

Mat och måltider

Du väljer själv vad du vill äta i ditt boende, och personalen finns till för att stötta dig i att välja en varierad kost och att hjälpa dig att skapa goda matvanor.

Du kan också få hjälp av personalen att laga maten. Matlagningen kan ske i ditt enskilda kök eller i bostadens gemensamma kök, utifrån vad du har för önskemål.

Din lägenhet och gemensamma utrymmen

Din lägenhet är ditt personliga utrymme och här möblerar du som du vill. I din lägenhet kan du ta emot besök från familj, vänner och andra anhöriga. I bostadens gemensamma utrymmen kan du umgås med de andra som också bor i bostaden och med personalen.

På grund sekretess får inte dina anhöriga vistas i bostadens gemensamma utrymmen. De får enbart besöka dig i din lägenhet.

Sekretess

Personalen som arbetar i bostaden hanterar dagligen en mängd uppgifter om dig och din hälsa.

I verksamheter som drivs inom ramen för LSS gäller sekretess. Det innebär att personalen inte får prata om dig och vilket stöd du behöver med andra människor, om inte du gett ditt godkännande. Det är alltså du själv som bestämmer vilka uppgifter om dig som vi kan lämna till andra.

Du kan lämna ditt godkännande genom att skriva under en samtyckesblankett som sedan förvaras i din personliga pärm på boendet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande.

Kvalitetsbestämmelser inom LSS i Falkenbergs kommun

Verksamheten som bedrivs i bostäder med särskild service regleras och styrs av en rad olika bestämmelser, både lokala och nationella. I Falkenbergs kommun har socialnämnden beslutat om lokala kvalitetsbestämmelser som reglerar verksamheten bostad med särskild service.

pdf Kvalitetsbestämmelser LSS (528 KB)

pdf Kvalitetsbestämmelser för måltider som serveras inom verksamheter som bedrivs enligt LSS (335 KB)