Skip to main content

Arkitekturpris för årets nyproduktion

Vi vill uppmärksamma dig som bygger vackra och hållbara byggnader. Ditt arbete stärker platsen Falkenberg med fler vackra och hållbara byggnader och miljöer.

Därför vi delar vi ut Falkenberg kommuns arkitekturpris. Vi vill att det ska uppmuntra fler till att jobba med arkitektoniska värden och god byggnadsvård.

Arkitekturpris med två kategorier

Vi delar ut Falkenbergs kommuns arkitekturpris i två kategorier, god byggnadsvård och årets nyproduktion.

Arkitekturpris för god byggnadsvård

Ära och hedersomnämnande

Arkitekturpriset är ett hedersomnämnande som vi kan dela ut årligen. Priset består av diplom och en unik plakett att sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Vi ger priset till de personer som varit särskilt viktiga för projektets goda resultat. Det ska minst vara ansvarig arkitekt eller landskapsarkitekt och byggherre eller fastighetsägare. Vid behov kan även byggentreprenör eller andra personer som har haft stort inflytande på det goda resultatet prisas.

Det här gäller för Arkitekturpris för årets nyproduktion

Projektet ska finnas i Falkenbergs kommun och blivit klart under de senaste tre åren.

I kategorin kan en byggnad, ett område eller annan anläggning prisas. Till exempel offentliga byggnader, privata hus, bebyggelsemiljöer eller andra anläggningar som utgör offentlig utomhusmiljö; torg, park eller annan mötesplats.

Projektet ska bidra positivt till människors vardagsmiljö. Det som ska beaktas är:

  • Höga arkitektoniska kvaliteter
  • Känsligt utförda detaljer
  • Materialval och energilösningar som är hållbara för miljö och klimat
  • En helhet som håller en hög arkitektonisk nivå

Så här gör du för att nominera

Vill du nominera någon gör du det i ett webbformulär du hittar på den här sidan under nomineringsperioden.

Så här väljer vi ut vinnarna

När nomineringstiden är över väljer vi ut några ”finalister” till en så kallad urvalsgrupp. Därefter utser bygglovsnämnden pristagare.

Det går att nominera ett bidrag flera gånger förutsatt att det inte rör sig om en tidigare finalist som varit med i urvalsgruppen.