Skip to main content

Vi vill uppmärksamma dig som bygger vackra och hållbara byggnader. Ditt arbete stärker platsen Falkenberg med fler vackra och hållbara byggnader och miljöer.

Därför vi delar vi ut Falkenberg kommuns arkitekturpris. Vi vill att det ska uppmuntra fler till att jobba med arkitektoniska värden och god byggnadsvård.

Arkitekturpris med två kategorier

Vi delar ut Falkenbergs kommuns arkitekturpris i två kategorier, god byggnadsvård och årets nyproduktion.

Arkitekturpris för årets nyproduktion

Ära och hedersomnämnande

Arkitekturpriset är ett hedersomnämnande som vi kan dela ut årligen. Priset består av diplom och en unik plakett att sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Vi ger priset till de personer som varit särskilt viktiga för projektets goda resultat. Det ska minst vara ansvarig arkitekt eller landskapsarkitekt och byggherre eller fastighetsägare. Vid behov kan även byggentreprenör eller andra personer som har haft stort inflytande på det goda resultatet prisas.

Det här gäller för Arkitekturpris för god byggnadsvård

De objekt som nomineras i kategorin God byggnadsvård ska finnas i Falkenbergs kommun. Objekten kan vara pågående eller klara.

Vi prisar en byggnad som genomgått eller genomgår en varsam och kvalitetsmedveten restaurering och underhåll. Utgångspunkter för bedömningen är dessa:

  • Att man använder tidstypiska material
  • Att man jobbar med hantverksmässiga metoder
  • Att man har en stor respekt för byggnadens ursprungliga utformning

Vidare kan insatser premieras som syftar till att belysa och höja kunskapen inom byggnadsvård som uppmärksammar Falkenbergs unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Så här gör du för att nominera till arkitekturprisen

Vill du nominera någon gör du det i ett webbformulär du hittar på den här sidan under nomineringsperioden.

Så här väljer vi ut vinnarna

När nomineringstiden är över väljer vi ut några ”finalister” till en så kallad urvalsgrupp. Därefter utser bygglovsnämnden pristagare.

Det går att nominera ett bidrag flera gånger förutsatt att det inte rör sig om en tidigare finalist som varit med i urvalsgruppen.