Skip to main content

Innovation i Falkenbergs kommun

Utmaningar och möjligheter

Några av de utmaningar som vi står inför presenteras i "Hållbarometern". Där kan du läsa hur Falkenbergs kommun mår och ligger till i förhållande till de 17 globala målen.

På flera områden behöver vi innovativa lösningar för att kunna möta de utmaningar som vi står inför.

Läs mer om hållbarometern.

Varför vi behöver innovation

– Vi behöver jobba med innovation för att kunna nå kommunens övergripande mål både nu och i framtiden. Vi behöver vara beredda att möta kommande generationers förväntningar på välfärden samtidigt som vi strävar efter att bli ett hållbart samhälle. Det kräver att vi utmana våra nuvarande arbetssätt och aktivt utforskar nya idéer och lösningar. Vi behöver testa nytt och tänka nytt för att nå våra mål.

Paulina Claesson, utvecklingschef på Falkenbergs kommun.

Innovation i Falkenbergs kommun