Skip to main content

Jobba inom funktionsstöd

Som stödassistent inom kommunens funktionsstöd kan du jobba på en grupp- eller servicebostad, med boendestöd eller inom socialpsykatrin. Du vägleder och hjälper personer med en funktionsnedsättning så att de får en fungerande och meningsfull vardag.

Utdrag från belastningsregistret

Om du jobbar inom funktionsstöd och verksamheten har barn och ungdomar under 18 år, så behöver du lämna in ett utdrag från belastningsregistret en gång per år.

Gruppbostad

I en gruppbostad har de boende en egen lägenhet inne på ett boende. I gruppbostaden finns även gemensamma utrymmen där boende och personal kan samlas. Personalens främsta uppdrag är att stötta de boende till ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära att du som vikarie stöttar de boende med exempelvis deras hygien, matlagning och städ till fritidsaktiviteter. Du ska motivera och ge omvårdnad.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Som vikarie besöker du personerna som bor där och ger dem det stöd som de behöver för att klara sitt vardagsliv. Det finns även en gemensam lägenhet där de boende kan vistas och träffa personal eller andra som bor i närheten och som är knutna till samma servicebostad. Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån de boendes individuella behov och önskemål.

Boendestöd

Arbetar du inom boendestöd så hjälper du brukarna hemma hos dem. Du jobbar dagtid och kommer att röra dig över hela kommunen. Du behöver därför ha körkort.

Oavsett var du jobbar är du med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för dessa personer.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är ett arbete/sysselsättning för de brukare som har en funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada enligt LSS. 
Du stöttar brukaren i dess vardag på dennes arbete/sysselsättning utifrån både omsorg och pedagogik.

Socialpsykiatri

När du jobbar inom socialpsykiatrin hjälper du vuxna som har nedsatt psykisk hälsa och som får olika former av stöd av kommunen. 

I Falkenberg finns två boenden inom socialpsykiatri, Stafsingevägen och Fjällvråken. Hur mycket stöd och hjälp de boende behöver varierar. I några fall klarar de mycket själva, i andra fall har de ett omfattande behov av stöd och omvårdnad.

Båda våra boenden är bemannade under dag, kväll och natt.

Kontakta bemanningsenheten

I Falkenbergs kommun är alla vikarier anställda av bemanningsenheten. Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, eller om du är intresserad av att jobba som vikarie inom vård och omsorg.

Bemanningssamordnare

Estelle Jensen
0346-88 59 76
072-141 39 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bemanningssamordnare

Jessica Gripse
0346-88 66 89
072-233 07 91
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bemanningsledare

Alexandra Håkansson
0346-88 52 90
079-060 71 94
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.