Skip to main content
Om du vill använda allmän plats som gator, torg, gångbanor eller parker behöver du tillstånd för detta. Det kan vara till exempel när du vill arrangera ett evenemang, bygga en uteservering, ställa upp din foodtruck, affischera eller ställa ut en trottoarpratare.
Om du vill använda allmän plats behöver du söka ett tillstånd hos polisen. Polisen begär sedan in yttranden från andra myndigheter som berörs av det du vill använda platsen till. Det kan till exempel vara räddningstjänsten eller kommunen som yttrar sig om för höga ljudnivåer eller alkoholtillstånd.

När polisen har skickat tillståndet till dig kan du börja använda ytan till det du tänkt dig. Exempel på när du inte får tillstånd kan vara när det går emot befintlig lagstiftning eller om platsen redan är upplåten till annan sökande.

Exempel på när du behöver söka tillstånd

Nedan listar vi exempel på när du behöver söka tillstånd för att använda allmän plats. Klicka på länkarna för att läsa mer.

  • Affischering
  • Bygga uteservering
  • Evenemang, festtåg, tillställningar och uppvisningar
  • Marknader och mässor
  • Ställ upp en container eller byggnadsställning
  • Ställa ut en trottoarpratare
  • Ställa upp en försäljningsvagn/food truck
  • Valborgsmässoeld

Riktlinjer för allmän plats

För att alla ska känna trivsel och trygghet samt att det ska vara god tillgänglighet krävs vissa riktlinjer avseende utnyttjande av gator, torg och övriga offentliga platser som redovisas som allmän plats.

Vad kostar det att använda allmän plats?

Under rubriken Näringsliv och turism på sidan Avgifter och taxor kan du se aktuell taxa för allmänplats.