Skip to main content

Rörlig försäljning

Vill du sälja glass, läsk eller kanske något annat från en vagn som du flyttar för hand? Då kan rörlig försäljning vara något för dig.

Rörlig försäljning kallas också för kringföringshandel och ambulerande försäljning.

Vad behöver jag tänka på?

Om du vill ägna dig åt rörlig försäljning behöver du tänka på följande:

  • Din försäljningsvagn ska vara lätt att flytta för hand
  • Du får stå max 1 timme på samma plats innan du behöver flytta på vagnen
  • Du får inte sälja på Rörbeckstorget som omfattas av torghandelsstadgan
  • Du får inte sälja något i anslutning till en foodtruck, en uteservering eller liknande
  • Du och dina kunder får inte hindra trafik på något sätt, det gäller även gång- och cykeltrafik
  • Om du hanterar livsmedel behöver du registrera din livsmedelshantering.

Vad kostar det?

Priset för rörlig handel är 500 kr per månad.

Du behöver tillstånd från polisen

För rörlig försäljning behöver du ett polistillstånd om du vill hålla till utmed och inom vissa områden. Du kan söka tillstånd på polisens webbplatslänk till annan webbplats. Polisen tar ut en avgift för handläggning.

Områden som kräver polistillstånd

Falkenbergs centrum

Det streckade området i kartan markerar de offentliga platser i Falkenbergs centrum som kräver polistillstånd för rörlig försäljning.

Karta över rörliga försäljningsplatser i centrum

Området sträcker sig över följande gator: Brogatan, Storgatan, Stationsgatan, Nygatan, Sandgatan, Holgersgatan, Falkhallens parkering, Timmermansliden, Holgersgatan, Nygatan, Köpmansgatan, Storgatan, Doktorssträtet, Ågatan

Längs stranden

Det streckade området i kartan markerar de offentliga platser längs stranden som kräver polistillstånd för rörlig försäljning.

Karta över försäljningsområde som kräver polistillstånd.

Området sträcker sig över följande gator: Från stranden till Bacchus väg, Västerhavsvägen, Kattegattvägen, Strandstugevägen, bägge sidor av Havsbadsallén, bägge sidor av Blomgrens väg, bägge sidor av Klittervägen, Klittervägens vändplats i Skrea till Stranden.

Ullared

I Ullared behöver du ha polistillstånd för följande gator: Danska vägen, Varbergsvägen, Falkenbergsvägen till Högvadsån i Ullared.