Skip to main content

Småhustomter för tvåbostadshus

Du har möjligheten att bygga tvåbostadshus på många av våra villatomter i Falkenbergs inland. 

I Falkenbergs inland är de flesta hus villor. Samtidigt vet vi att många äldre efterfrågar ett smidigare boende, som en lägenhet kan ge. Vi vet också att andelen äldre i vår kommun ökar. Därmed kan det finnas en växande efterfrågan av lägenheter i inlandet.

När vi nu öppnar upp för tvåbostadshus på villatomter finns det en chans att göra en smart investering. Dels för det egna företaget och dels för samhället i stort. Med fler lägenheter i inlandet skapar vi tillsammans nya flyttkedjor. När till exempel äldre flyttar från villan och till lägenheten kan barnfamiljen flytta in. Det kallar vi för hållbar samhällsutveckling.

Lediga tomter på flera orter

Kommunrådet Per Svensson (S) berättar mer i filmen nedan.

Vad menar vi med ett tvåbostadshus?

Ett tvåbostadshus är ett bostadshus med två bostadslägenheter. Bostäderna i ett tvåbostadhus har alltid någon eller några gemensamma funktioner. Det kan exempelvis vara gemensam entré, trapphus eller tomt. Det kan även vara att de har gemensamma tekniska funktioner så som vatten-, avlopp-, värme- eller ventilationssystem. Om bostäderna är helt självständiga, utan gemensamma funktioner, är det istället två sammanbyggda enbostadshus, så kallade parhus.

Om man bygger två sammanbyggda bostäder inom samma fastighet är det ett tvåbostadshus och inte ett parhus. Ett tvåbostadshus kan bestå av två lägenheter bredvid varandra. Men det kan även vara en lägenhet på vardera våning.

Detaljplanen måste tillåta tvåbostadshus

En detaljplan talar om vad som får byggas och vilken användning marken ska ha. Det är inte alla tomter avsedda för småhus som har möjligheten till ett tvåbostadshus. Detaljplanen måste medge två bostäder inom samma fastighet.

Låter det här upplägget intressant?

Du är varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer