Skip to main content

Allmän förskola

Om du har barn som är mellan 3–6 år har barnet rätt till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg även om du inte arbetar, studerar eller är arbetssökande. Detta kallas för allmän förskola.

Alla barn har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan ger alla barn möjlighet att gå i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka under samma veckor som eleverna i grundskolan går i skolan. När eleverna i grundskolan har sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov är barn som går i allmän förskola lediga från förskolan eller den pedagogiska omsorgen.

Varje förskola beslutar hur de 15 timmarna fördelas över veckan.

Om ditt barn redan har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Om ditt barn redan har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg när den allmänna förskolan börjar så behöver du inte göra något. Din avgift för barnets plats i förskola eller pedagogiska omsorg justeras automatiskt.

Om ditt barn inte går i förskola eller pedagogiska omsorg

Om ditt barn inte går i förskola eller pedagogiska omsorg när den allmänna förskolan börjar ska du ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Behov av plats i förskola eller pedagogiska omsorg under loven

Om ditt barn går i allmän förskola och behöver omsorg på loven finns möjligheten att köpa plats.