Skip to main content

När du inte längre kan bo hemma med hjälp av hemtjänst finns det möjlighet för dig att flytta till ett särskilt boende eller en trygghetsboende plus-lägenhet. Är du 70 år eller äldre kan du även ställa dig i kö till ett trygghetsboende.

I Falkenbergs kommun har du som är äldre möjlighet att flytta till olika boenden beroende på vilket hjälpbehov du har.

Särskilt boende riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg och inte längre kan bo kvar i ditt hem.

Trygghetsboende riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. Har du omsorgsinsatser så har du förtur till denna boendeform.

Biståndsbedömt trygghetsboende riktar sig till dig som inte har behov av en plats på ett äldreboende, men som ändå är i behov av stöd och trygghet i ditt dagliga liv.

Trygghetsboende plus är en biståndsbedömd boendeform som riktar sig till dig som är i behov av trygghet och närhet till personal.

Filmen beskriver de boendeformer vi erbjuder i Falkenbergs kommun. Då filmen gjordes hade vi inte det biståndsbedömda trygghetsboendet, så denna boendeform presenteras inte.