Skip to main content

Rekryteringsarbetet inför sommaren 2023

Rekryteringsgruppen tog ett helhetsgrepp om: organisation, annonsering, kampanjer och marknadsföringsmaterial.

Ny roll – sommarsamordnare

När vi utvärderade rekryteringsarbetet inför 2022 såg vi att det fanns ett glapp mellan bemanningsenheten som rekryterar och verksamheterna som jobbar med bredvidgång och schemaläggning. Vi införde därför en ny roll som vi kallade sommarsamordnare. Vi hade en sommarsamordnare per område: hemtjänst, särskilt boende för äldre och funktionsstöd. Sommarsamordnarna blev länken mellan bemanningsenheten och verksamheterna och kunde säkerställa att alla processer flöt på enligt plan. 

Såg över rekryteringsprocessen

En av de stora utmaningarna i rekryteringen är att det är många parter som ska samverka. För att få ett bra och fungerande flöde såg vi även över hela rekryteringsprocessen – från ansökan till anställd vikarie. Vi landade i frågor som exempelvis vem ansvarar för vad, i vilken ordning ska vi ta hand om de olika delarna och hur lång tid får de olika stegen maximalt ta.

Syftet med den nya rekryteringsprocessen var att säkerställa att vi inte tappar vikarier längs vägen på grund av att vi är för långsamma i vår handläggning.

Den nya processen ser ut enligt nedan. Klicka på bilden för att läsa.

Varumärkesambassadörer

Vi införde ytterligare en ny roll i sommarrekryteringen, nämligen varumärkesambassadörer. Varumärkesambassadörerna är medarbetare från verksamheterna som har i uppdrag att berätta om sina jobb.

En viktig del av arbetet med att välja ut varumärkesambassadörer var att det skulle vara personer som kunde hjälpa till att motverka den förutfattade meningen att det enbart är medelålders kvinnor som jobbar inom vård och omsorg. Vi ville att de skulle vara unga, så att gymnasieungdomarna kunde relatera till dem. Vi ville också visa att det både är tjejer och killar som jobbar inom området.

Varumärkesambassadörerna var med på skolbesök på gymnasieskolorna i Falkenberg och berättade då om sin arbetsvardag. På dessa föreläsningar punktmarkerade de vissa områden för att avdramatisera yrket, så som toalettbesök och hygienarbetet. 

Annonsering

Arbetsgruppen jobbade även med annonseringen. Tidigare har vi jobbat med riktade annonser för vikarier till vardera område. Nu tog vi beslut om att enbart ha en annons där vi söker vikarier till vård och omsorg.

Vi gjorde också allt vi kunde för att förenkla ansökningsförfarandet. Vi jobbade med själva annonsen så att den blev lättläst och intresseväckande och skalade bort det som inte var relevant. Vi jobbade också utifrån mottot att det ska vara enkelt att söka jobb hos oss. Vi måste finnas tillgängliga på ungdomarnas villkor. Man ska kunna mejla, ringa och enkelt fylla i en ansökan.

När vi tittade på själva ansökan såg vi att vi efterfrågade saker som vi ändå pratar om i ett senare skede –  till exempel tidigare erfarenhet (bifoga ditt cv) och att den sökande skulle välja vilket område den var intresserad av att jobba inom (trots att de allra flesta inte har någon erfarenhet och då behöver guidning i vilket jobb de kan trivas med). Vi skalade bort allt som inte var nödvändigt för oss att veta innan en eventuell intervju.

Syftet med detta arbete var att eliminera alla de trösklar vi kunde identifiera och på så sätt få in fler ansökningar.

Tog fram en ny e-tjänst

Som ett led i detta tog vi även fram en e-tjänst som komplement till Visma-annonsen. Det var även denna e-tjänst som varumärkesambassadörerna hänvisade till på sina skolbesök. I e-tjänsten efterfrågade vi enbart namn, personnummer, e-post och telefonnummer.

Nytt marknadsföringsmaterial

Vi tog beslut om att vi behövde ta fram nytt marknadsföringsmaterial och fick även en budget för detta. Det ledde till att vi tog fram nya rekryteringsfilmer. Målet med dessa filmer var att fånga in känslan av hur det är att jobba med människor, att hjälpa personer som inte klarar sig själva och hur det får en att känna. Vi tog fram en film per område: hemtjänst, särskilt boende och funktionsstöd samt en för hemsjukvården.

I juni 2023 kompletterade vi med ytterligare en film om att jobba i hemtjänsten då vi kände att vi inte riktigt lyckats få med bilden av att man faktiskt jobbar tillsammans inom hemtjänsten även om man ofta åker ut till brukare på egen hand.

Skapa en röd tråd

För att skapa igenkänning och en röd tråd genom hela rekryteringsarbetet valde vi att använda varumärkesmbassadörerna i filmerna. Så de medarbetare ungdomarna såg i våra filmer i sociala medier var sedan de medarbetare som kom ut och pratade med dem på skoltid.

I denna film har vi samlat filmerna om hemtjänst, särskilt boende för äldre och funktionsstöd. 

Tryckt material

Utöver filmerna jobbade vi även fram nya trycksaker. Även på affischerna använde vi bilder på varumärkesambassadörerna för att återigen skapa en känsla av igenkänning.

Utöver affischer jobbade vi med ett kort i fickformat eftersom vi bedömde att det var större sannolikhet att de åkte ner i fickan än hamnade i en papperskorg. Här jobbade vi på temat "Tre skäl till att sommarjobba inom vård och omsorg".

Vi tog även fram dekaler till hemtjänstbilarna, en powerpoint för skolbesöken och material till gymnasieskolans digitala skärmar.

Två exempel på affischer.

Kort i fickformat.

Ny landningssida på webben

Allt eftersom arbetet fortskred så uppstod ett behov av att samla all information på en och samma plats. Vi ville ge de som var intresserade av att jobba hos oss en möjlighet att hitta mer information och anmäla sitt intresse på webben. Vi skapade därför en landningssida på kommunens webbplats. Via denna sida kunde även cheferna hitta rekryteringsprocessen och alla de dokument de behövde i sitt rekryteringsarbete. Vi länkade även till denna sida i vår annonsering.

Klicka på bilden här nedan för att komma vidare till landningssidan.

Kampanjplan 

Okej! Nu hade vi en massa fint material – hur skulle vi nu nå ut med det? Vi tog fram en kampanjplan för sponsrade inlägg på sociala medier. Första kampanjen gick ut i mitten av december. Efter det löpte annonseringen på under hela våren och även en bit in i sommaren. Vi använde filmerna i dessa inlägg och gjorde även några med bild och text. 

Vi satsade även på en youtubekampanj tillsammans med digital annonsering i lokaltidningen. Detta för att nå ut bredare och i fler kanaler samtidigt.

Kontakt

Områdeschef

Andreas Svensson
0346-88 66 92
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunikatör

Jessica Eliasson
0346-88 52 36
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.