Skip to main content

Hur får jag en bostad i kvarteret?

Av de 163 lägenheter för äldre som finns i kvarteret Trädgården så är 126 biståndsbedömda. Det innefattar lägenheterna i det särskilda boendet och det biståndsbedömda trygghetsboendet. Det finns 37 trygghetslägenheter som du kan ställa dig i kö till.

Särskilt boende och biståndsbedömt trygghetsboende

Det är biståndsenheten som handlägger de ansökningar som inkommer gällande plats på särskilt boende och biståndsbedömt trygghetsboende. Du kan ange att du eller en närstående önskar en plats i kvarteret Trädgården, men vi kan inte garantera att du får en plats på just det boendet.

Trygghetslägenheter

Trygghetslägenheterna i kvarteret Trädgården förväntas vara klara i februari 2025. Kön till lägenheterna öppnar ett år innan, i februari 2024. Hela kvarteret beräknas stå färdigt under hösten 2025.

Om du är intresserad av att flytta till en trygghetslägenhet kan du ringa till kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00. Kontaktcenter frågar efter de uppgifter de behöver och uppfyller du kriterierna för att få bo i en trygghetslägenhet så sätter de upp dig i kön.

Kriterier

En trygghetslägenhet är till för dig som:

  • Är 70 år eller äldre
  • Bor i Falkenbergs kommun
  • Har du omsorgsinsatser så har du förtur till denna boendeform

Här kan du läsa mer om kommunens olika boendeformer för äldre