Skip to main content

Om Falkenbergs hemtjänstmodell

Hemtjänstmodellen är ett politiskt initiativ för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för hemtjänsten. Politikerna vill att socialförvaltningen ser över sina arbetssätt för att minska den upplevda stressen i hemtjänsten till förmån för en mer personcentrerad vård och omsorg.

Modellen kommer att beröra medarbetare som jobbar inom hemtjänsten, hemsjukvården och på biståndsenheten. Socialförvaltningen har i samarbete med medarbetare i olika delar av hemtjänstorganisationen tagit fram tre områden som nu kommer att bli föremål för ett gemensamt förändringsarbete:

  • Justering av insatskatalogen för socialtjänstinsatserna
  • Samorganisering av hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet
  • Nya metoder och arbetssätt för hemtjänst i egen regi

Delaktighet och transparens

I utformandet av hemtjänstmodellen är ledorden delaktighet och transparens. Delaktighet innebär att modellen i så stor utsträckning som möjligt ska formas av medarbetarna från de olika berörda verksamheterna. Transparens innebär att arbetet ska vara synligt och tillgängligt för alla projektets intressenter.

Om du vill ha mer information om bakgrunden till projektet eller hur upplägget på det fortsatta arbetet ser ut, finns två tjänsteskrivelser här nedan som beskriver detta. 

 pdfTjänsteskrivelse – Utredning avseende minutstyrning i hemtjänsten (341 KB)

 pdfProcessbeskrivning – Falkenbergs hemtjänstmodell (153 KB)

Mål och syfte

Det övergripande syftet med hemtjänstmodellen är att förbättra arbetsmiljön för hemtjänsten genom att minska upplevelsen av minutstyrning samt att skapa förutsättningar för personcentrerad vård och omsorg i hela hemtjänstorganisationen.

Falkenbergs hemtjänstmodell ska underlätta för kommunen att möta de kommande utmaningarna med kompetensförsörjning och demografisk utveckling.

Kontakta projektledaren

Verksamhetsutvecklare

Camilla Gränsmark
0346-88 60 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.