Skip to main content

Utbildning och arbete för dig med funktionsnedsättning

På denna sida hittar du samlad information om vilka utbildningar som finns tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning. Du kan också läsa om vilka stöd du kan få för att kunna jobba.

Anpassad skola

I Falkenbergs kommun finns anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning. Den anpassade skolan vänder sig till barn, unga och vuxna som på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inte har möjlighet att nå kunskapsmålen för grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. 

Läs mer om anpassad skola

Katrinebergs folkhögskola

Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro har en praktisk linje. Det är en 1-2 årig utbildning för unga vuxna från anpassad skola. Kursens målsättning är att du ska stärkas och utvecklas för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Här kan du läsa mer om praktisk linje på Katrinebergs folkhögskola (katrineberg.regionhalland.se)

Daglig verksamhet och sysselsättning

För dig som tillhör personkrets 1 eller 2 finns daglig verksamhet. En personkrets är en grupp personer med samma eller liknande funktionsnedsättning.

Du som har rätt till daglig verksamhet ska ha inflytande över ditt val.

Du har rätt att vara på verksamheten 7,5 timmar om dagen och du kommer överens med personalen om hur dina arbetstider ska se ut.

Varje månad får du en liten summa pengar som kallas habiliteringsersättning för den tid du har varit där.

Läs mer om daglig verksamhet

Följande ingår i personkrets 1 och 2:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en betydande hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.

Arbetsmarknadsavdelningen – AMA

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.
Vi kan hjälpa dig att:

  • Se dina styrkor och matcha det mot arbetsplatser med behov.
  • Ge dig stöd innan och under tiden som du arbetar.

Vi vill att du:

  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Har en utredd arbetsförmåga, att du vet att du kan arbeta till viss del.

Läs mer om AMA på sidan Stöd till arbetssökande