Skip to main content

Reparationsbidrag

Du som har beviljats bostadsanpassningsbidrag kan ansöka om bidrag till reparationskostnader, så kallat reparationsbidrag.

Sen 1 juli 2018 behöver att beslut tas i varje reparationsärende, vilket i sin tur gör att du behöver skicka in en formell ansökan.

Så här ansöker du

I varje reparationsärende behöver du lämna in en ansökan. Du kan ansöka

  • genom ett telefonsamtal till oss (se kontaktuppgifter nedan) kan du göra en muntlig ansökan
  • genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett för reparationsbidrag

Det behövs oftast inget intyg från arbetsterapeut. Individuell bedömning görs av kommunens handläggare som vid behov begär in det av dig som söker.

Så här går det till

Du beställer själv reparationen av hantverkare. Konsumenttjänstlagen (1985:71) gäller mellan dig och den hantverkare som utför arbetet i och med att du själv är beställare av arbetet.

När reparationen är utförd, och du fått faktura, ska du skicka/lämna in en kopia av fakturan till oss för handläggning av ärendet. Du kan skicka det till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller: Falkenbergs kommun, Bygglovsenheten, Bostadsanpassningen, 311 80 Falkenberg. Det går också bra att lämna in det på vårt Kontaktcenter.

Du kan samtidigt meddela det kontonummer du vill att bidraget ska betalas in på. Glöm inte clearing nummer. Har vi fått kontonumret tidigare har vi det i vårt system, och det behöver inte lämnas igen.

När vi kontrollerat och godkänt fakturan så tas beslut i ärendet och beviljat belopp sätts in på det angivna kontot.

Du betalar själv fakturan till entreprenören. Du kan om du så önskar be entreprenören att skicka en kopia av fakturan till oss, men den ska ändå stå i ditt namn eftersom det är du som är beställare av reparationen.

Den 1 juli trädde Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft.


Bidrag till reparationer

11 § Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om
1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Utbetalning av kontantbidrag till reparationer

Kommunen ska betala ut kontantbidraget till sökanden när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats.