Skip to main content

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Om du äger en fastighet som har bostadsanpassats kan du söka bidrag för återställning.

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag (2028:222)länk till annan webbplats i kraft.
Enligt denna finns möjlighet för dig som fastighetsägare att söka bidrag till återställning av anpassningsåtgärder gjorda i bostadshus med hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter och ägarlägenhetsfastigheter.

Till skillnad från tidigare krävs nu att beslut tas i varje återställningsärende, vilket i sin tur gör att du som fastighetsägare behöver skicka en formell ansökan om återställningsbidrag till Falkenbergs kommun.

På Boverket.se kan du läsa mer om återställningsbidraglänk till annan webbplats