Skip to main content

Utbildning inför delegering

Utbildning inom hälso- och sjukvård är till för dig som arbetar som omsorgspersonal inom kommunal eller privat regi i Falkenbergs kommun. Utbildning är ett krav för de nyanställda som ska prövas för delegering men också för redan anställd personal för ny eller förnyad delegering. Utbildning ges via webben och/eller som fysisk träff.

Utbildningarna i sig ger ingen delegering utan förser dig med kunskap att utgå från. Efter utbildningarna har man därför alltid en delegeringsträff med legitimerad personal. Det är även den legitimerade personalen som vid delegeringsträffen bedömer om delegering kan utfärdas eller inte.

Utbildningarna är uppdelade på två nivåer; bas- och påbyggnadsutbildningar.

Basutbildning

Basutbildningen består av en kort utbildningsfilmlänk till annan webbplats (9 minuter) och ett kunskapstest. Vill du även ta del av den information som tas upp i filmen skriftligt så finns denna tillgänglig längs ned på sidan.

Den legitimerade personalen kommer att ta fram resultatet från kunskapstestet för basutbildningen inför er fysiska träff. Detta fungerar som ett underlag vid bedömningen om delegering.

För att personalen ska få till sig kunskapstestet som ska göras efter utbildningsfilmen ska enhetschef eller dennes ersättare anmäla personalen via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Läs hela rutinen under ”Instruktion Enhetschef” här nedan.

Påbyggnadsutbildningar

Det finns flera olika påbyggnadsutbildningar för delegering inom hälso- och sjukvård.

Utbildningarna kan vara antingen webbaserade eller göras på en fysisk träff. Vilken utbildning medarbetaren ska gå avgör chef och legitimerad. Chefen meddelar sedan medarbetaren.

Påbyggnadsutbildning:

Exempel på delegering från sjuksköterska

  • Läkemedelsdelegering (15-30 min/delkurs, fyra delkurser + kunskapstest)
  • Insulin (15-30 min, en delkurs + kunskapstest)

Den som ska ha delegering i läkemedelshantering och insulingivning ska gå webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedellänk till annan webbplats". Man måste själv registrera sig och skapa en inloggning genom att följa anvisningarna där.

  • Sårvård
  • Spolning av urinkateter

Exempel på delegering från fysioterapeut

  • Rörlighetsträning
  • Andningsträning

Exempel på delegering från arbetsterapeut

  • Handträning
  • Utföra trycksårsbehandling

Exempel för nyanställda:

En nyanställd som ska ha delegering i läkemedelshantering ska gå basutbildning och sedan påbyggnadsutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” och sist delegeringsträff med sjuksköterska.

En nyanställd som ska ha delegering i andningsträning ska gå basutbildning och sedan påbyggnadsutbildning med fysioterapeut. Påbyggnadsutbildningen ges i detta fall i samband med delegeringsträffen.

En nyanställd som ska ha delegering i att utföra handträning ska gå basutbildning och sedan påbyggnadsutbildning med arbetsterapeut. Påbyggnadsutbildningen ges i detta fall i samband med delegeringsträffen.

Exempel vid förnyelse:

Den legitimerade personalen bedömer vilket utbildningsbehov den anställde har. Basutbildningen kan personal gå varje år medan påbyggnadsutbildningarna rekommenderas vart tredje år.

Länkar

Kontakt

Lokal användare

Christina Uddén
070-511 38 62
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lokal användare

Jenny Bengtsson
072-504 41 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.