Skip to main content

Trygg och säker

Du som är i Falkenbergs kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, men också med andra aktörer.