Skip to main content

Människan bakom uniformen

Vill du göra något spännande och lärorikt? Människan bakom uniformen (MBU) är ett projekt där du mellan 15-20 år får träffa poliser, räddningstjänst och ambulanssjukvårdare för att lära dig mer om deras yrken.

Om MBU

Människan bakom uniformen (MBU)är en kostnadsfri utbildning där ungdomar i åldrarna 15-20 år får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom polis, räddningstjänst, ambulans och kommun. Dessutom får de som går utbildningen ökade kunskaper om vad det innebär att arbeta inom de olika yrkeskategorierna.

Målet med MBU är att öka ungdomars delaktighet, minska kriminalitet samt att de ska skapa bra möten som ökar förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällstöjande yrken.

MBU finns idag i många kommuner runt om i Sverige. I Falkenberg startade MBU år 2022 och utförs en gång per varje vårtermin.

Här kan du läsa mer om MBU i Sverige

Utbildningen

Utbildningen sker under 10 veckor en kväll i veckan från klockan 17-20. Varje organisation har två utbildningstillfällen var där deltagarna kommer att få prova på rök dykning, hjärta och lungräddning, brottsutredning, iscensatt olycka med mera. Även olika föreläsningar samt eventuella studiebesök erbjuds under de tio veckorna. Efter fullgjord utbildning får deltagarna diplom samt erbjuds att vara MBU ambassadör.

MBU ambassadör

Att bli en MBU ambassadör innebär bland annat att ambassadören är delaktig i att värva nya ungdomar till MBU, vara hjälpledare under kommande utbildningar samt få chansen att få arbeta på uppdrag av Falkenbergs kommun eller hos de andra organisationerna inom MBU. Att delta i MBU utbildning och sen bli ambassadör kommer även att berika ditt CV. MBU-utbildningen och MBU-ambassadörskapet är väl erkänt och omtalat runt om i Sverige.