Skip to main content

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och lika rättsligt bindande. Om du och din partner vill gifta er borgerligt kan ni bli vigda av en vigsel­­förrättare på stadshuset i Falkenberg.

Hur går det till?

Vigseln förrättas av en vigselförrättare i Falkenbergs stadshus. Själva vigselceremonin tar cirka 5-10 minuter. Efteråt får ni ett bevis på att vigseln ägt rum. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket om att vigseln ägt rum. Vigslar kan även förrättas på annan plats än i stadshuset men då sker en separat överenskommelse med någon av kommunens vigselförrättare. 

Kostar det något?

Nej, att vigas och registreras borgerligt i Falkenbergs kommun är kostnadsfritt. Däremot tar vigselförrättaren ut en avgift från er för att täcka sina resekostnader runt vigseln. Dessa är en schablon på 25 kr/mil.

Utöver detta erhåller vigselförrättarna en statlig ersättning på 110 kr för sin första vigsel per dag och sedan ytterligare 30 kr per vigsel. De får ingen ersättning av kommunen och har inte heller rätt att ta ut någon annan avgift för borgerliga vigslar. Därmed är det viktigt att ni som ska gifta er eller ingå partnerskap har rimliga förväntningar på den borgerliga vigselförrättaren.

Vilka ska vara med?

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Det kan vara föräldrar, barn, syskon eller vänner. Inför vigseln behöver vigselförrättaren få uppgifter om namn och adress till vittnena. För vigslar i stadshuset under kontorstid kan tjänstepersoner ställa upp som vittnen.

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan vara samma person som ska vara vittne.

Är det något vi måste göra innan vi gifter oss?

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Var ute i god tid då prövningen vanligtvis tar några veckor. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er.

Blanketterna "Ansökan om hindersprövning" samt eventuellt "Anmälan makars efternamn" finns på Skatteverkets webbplats. Dessa ska ni underteckna och skicka till Skatteverket. Du hittar blanketterna här:

Före vigslen - hinderspröninglänk till annan webbplats

Byta till din makas eller makes efternamnlänk till annan webbplats

Utländska medborgare behöver intyg från hemlandet som bekräftar att man inte är gift.

De intyg ni får av Skatteverket när hindersprövningen är klar kallas "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" och gäller i fyra månader. Lämna in intygen till vigselförrättaren före vigseln.