Skip to main content

Utbildning inför delegering

Utbildning inom hälso- och sjukvård är till för dig som arbetar som omsorgspersonal inom kommunal eller privat regi i Falkenbergs kommun. Utbildning är ett krav för nyanställda som ska prövas för delegering, men också för redan anställd personal för ny eller förnyad delegering. Utbildning ges via webben och/eller som fysisk träff.

Utbildningarna i sig ger ingen delegering utan förser dig med kunskap att utgå ifrån. Efter utbildningarna har man därför alltid en delegeringsträff med legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut). Det är även den legitimerade personalen som vid delegeringsträffen bedömer om delegering kan utfärdas eller inte.

Utbildningarna är uppdelade på två nivåer; bas- och påbyggnadsutbildningar.

Basutbildning

Basutbildningen består av en kort utbildningsfilm (nio minuter) och ett kunskapstest. Vill du även ta del av den information som tas upp i filmen skriftligt så finns den tillgänglig längst ned på sidan.

Den legitimerade personalen kommer att ta fram resultatet från kunskapstestet för basutbildningen inför er fysiska träff. Detta fungerar som ett underlag vid bedömningen om delegering.

Chefsinformation

För att medarbetaren ska få till sig kunskapstestet som ska göras efter utbildningsfilmen ska du som enhetschef, eller en annan person som du utser, anmäla medarbetaren till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. via mejl. Läs hela rutinen under ”Instruktion Enhetschef” här nedan.

Påbyggnadsutbildningar

Det finns flera olika påbyggnadsutbildningar för delegering inom hälso- och sjukvård.

Utbildningarna kan antingen vara webbaserade eller göras på en fysisk träff. Det är din chef eller legitimerad personal som avgör vilken av utbildningarna du ska gå.

Exempel på delegering från sjuksköterska

  • Läkemedelsdelegering (15-30 min/delkurs, fyra delkurser + kunskapstest)
  • Insulin (15-30 min, en delkurs + kunskapstest)

Du som ska ha delegering i läkemedelshantering och insulingivning ska gå webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedellänk till annan webbplats". Du måste själv registrera dig och skapa en inloggning genom att följa anvisningarna på sidan.

  • Sårvård
  • Spolning av urinkateter

Exempel på delegering från fysioterapeut

  • Rörlighetsträning
  • Andningsträning

Exempel på delegering från arbetsterapeut

  • Handträning
  • Utföra trycksårsbehandling

Exempel för nyanställda:

En nyanställd som ska ha delegering i läkemedelshantering ska gå basutbildning och sedan påbyggnadsutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”. Efter det blir det en delegeringsträff med en sjuksköterska.

En nyanställd som ska ha delegering i andningsträning ska gå basutbildning och sedan påbyggnadsutbildning med fysioterapeut. Påbyggnadsutbildningen ges i detta fall i samband med delegeringsträffen.

En nyanställd som ska ha delegering i att utföra handträning ska gå basutbildning och sedan påbyggnadsutbildning med arbetsterapeut. Påbyggnadsutbildningen ges i detta fall i samband med delegeringsträffen.

Exempel vid förnyelse:

Den legitimerade personalen bedömer vilket utbildningsbehov den anställde har. Basutbildningen kan personal gå varje år medan påbyggnadsutbildningarna rekommenderas vart tredje år.

Länkar

Kontakt

Vårdutvecklare

Christina Uddén
070-511 38 62
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.