Skip to main content

Jobba i hemsjukvården

I kommunens hemsjukvård jobbar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, rehabassistent samt hjälpmedelstekniker. 

Vi jobbar tillsammans i multiprofessionella team för att kunna säkerställa en god och säker vård till kommunens invånare. Vi har även ett tätt samarbete med personalen på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänsten och funktionsstöd samt med biståndshandläggarna. Vår målsättning är att vården ska bli så personcentrerad och sammanhållen som möjligt.