Skip to main content

Snöröjning och sandning

Falkenbergs kommun ansvarar för snöröjning, sandning och bortforsling av snö på kommunens gator, gång- och cykelvägar. Trafikverket och vägföreningar ansvarar för vinterväghållning på sina gator och gång- och cykelvägar i kommunen.

De gator och vägar som kommunen ansvarar för finns i huvudsak i centralorten och det är Skanska som utför kommunens vinterväghållning. Utanför centralorten är det de olika vägföreningarna eller trafikverket som ska vinterväghålla vägarna.

Se alla gator, vägar och cykelbanor i vår webbkarta

I vår webbkarta kan du se vilka gator, vägar och cykelbanor som tillhör kommunen, Trafikverket eller en vägförening. I kartans menysystem väljer du fliken "Trafik" och sedan tänder du de lager du är intresserad av att se.

Klicka här för att öppna webbkartanlänk till annan webbplats

Snöröjning i centralorten

I kommunens arbete med vinterväghållning finns två standardnivåer som utgår från hur många centimeter snö som fallit. När snön nått ett visst djup påbörjar Skanska snöröjning och de har ett visst antal timmar på sig att bli klara efter att det slutat snöa.

Först i turordningen är gång- och cykelvägar samt trappor, sen följer huvudgator, industrigator och centrum och sist bostadsgator. Dessa röjs vid olika snödjup som du kan läsa mer om nedan.

Standardnivå 1 – vid tre och fem cm snö

  • På gång- och cykelvägar samt trappor påbörjas snöröjning vid tre cm snödjup.
  • På huvudgator, industrigator samt centrum påbörjas snöröjning vid fem cm snödjup.
  • Snöröjningen på gång- och cykelvägar ska vara klara senast fem timmar efter att det har slutat snöa.
  • Snöröjningen på gator ska vara klara senast sju timmar efter det har slutat snöa eller före klockan 07.00 på vardagar och klockan 09.00 på lördagar och söndagar.

Standardnivå 2 – vid tio cm snö

  • Övriga delar av gatunätet, såsom bostadsgator, röjs om det kommit mer än tio cm snö.
  • Dessa gator röjs normalt på dagtid under vardagar, men vid mycket snöfall kan snöröjning ske även utanför dessa tider.

Varför har ni inte röjt på min gata?

  • Det tar tid att komma igenom alla gator, har det fallit mycket snö är vi på väg,
  • Det har inte fallit tillräckligt mycket snö.
  • Gatan, vägen eller gång- och cykelbanan tillhör inte kommunen.

Felanmälan

Om standarden för vinterväghållningen inte är uppfylld kan du göra en felanmälan. Det hjälper oss att bli bättre. Klicka på rutan nedan för att felanmäla direkt på hemsidan. Du kan också ringa direkt till Skanska på telefon 0346- 88 50 40.

För övriga gator utanför centralorten ska du vända dig till din vägförening eller till Trafikverket

Skador på grund av snöröjning

Skulle snöröjningen orsaka skada på kommunens eller privat egendom kontakta Skanskas felanmälan på telefon 0346- 88 50 40 så fort skadan uppstått.

Fastighetsägare behöver också snöröja

Om du äger en fastighet har du ansvar för snöröjningen utanför den. 

Ansvar för husägare

Snö från tak och tomt

Om du tar bort snö från din tomt får du inte lägga ut den på gatan. Snö som kommer från tak i tomtgräns får läggas i gatans snövall, om sådan finns.

Snövallar

Vid mycket snö kan väghållaren tvingas att använda gångytan för snövallar. I detta fall behöver inte fastighetsägaren röja gångbanan. Vid plogning kan vallar uppstå framför fastighetsutfarter, detta kan tyvärr inte undvikas.

Sandning

För halkbekämpning används olika material inom kommunen, såsom bergflis, kalkstensflis och sand. Saltinblandad sand kan användas vid punktinsatser under extrem väderlek. Normalt utförs sandning i samband med snöröjning.

Utöver det sker sandning vid frosthalka och underkylt regn inom tre timmar eller före kl. 07.00 på vardagar. Under lördag och söndag ska sandning vara klar före kl. 09.00. Bostadsgator sandas enbart under vardagar.

Borttagning av sanden

Efter vintersäsongen sopar vi bort sanden. Detta ska vara klart senast vecka 16 på huvudgator, gång- och cykelvägar och inom centrum. På övriga delar senast vecka 18. Detta gäller om det är snö- och halkfritt före den 31 mars.

Gratis sand för fastighetsägare

Om du som fastighetsägare behöver sanda på trottoaren utanför ditt hus kan du kostnadsfritt hämta två hinkar sandningssand från någon av kommunens sandlådor. Sandlådorna hittar du vid återvinningsstationerna vid Sanddynevägen, Hjortvägen, Klockaregatan och Tullbron. Dessutom finns sandfickor där du kan hämta sandningsflis. Dessa hittar du vid Lill Anders väg samt utanför kommunens stenförråd mellan Stenas gamla område och Vivab (Åkarevägen 10).