Skip to main content

Alkohol

Här kan du som vill sälja eller servera alkohol läsa mer om tillståndsfrågor och serveringsbestämmelser.

Guide om serveringstillstånd

I vår guide får du som näringsidkare all information om vad som gäller kring serveringstillstånd. Gå gärna igenom den innan du skickar in din ansökan.

Gå till guiden. 

Alkoholservering

Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Socialförvaltningens tillståndshandläggare handlägger din ansökan enligt reglerna i alkohollagen och kommunens riktlinjer. Därefter beslutar socialnämnden om att bevilja eller avslå ansökan om serveringstillstånd.

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av socialnämnden. Tillståndshandläggarna ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning. Den som säljer eller serverar folköl ska anmäla detta till kommunens tillståndshandläggare.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är en social skyddslag med syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde framför näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker ska ske enligt reglerna i alkohollagen, föreskrifter och kommunens riktlinjer.

Här kan du läsa mer om Alkohollagen.länk till annan webbplats

Utbildning och information

I samverkan med andra erbjuder kommunen varje år utbildning i ansvarsfull alkoholservering för serveringsansvariga och övrig personal som serverar alkoholdrycker eller på annat sätt ansvarar för ordning, nykterhet och säkerhet på serveringsstället.

Läs mer om ansvarsfull alkoholservering på Länsstyrelsen Hallands webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Har du frågor kring serveringstillstånd eller företagsspecifik utbildning i alkoholfrågor är du välkommen att kontakta kommunens tillståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel: 0346-88 60 00.