Skip to main content

Folköl

Här kan du som vill sälja eller servera folköl läsa om regler kring folköl.

Vad krävs för att få sälja eller servera folköl?

För att få sälja eller servera folköl krävs en anmälan till socialförvaltningens tillståndshandläggare innan du börjar din försäljning. Bestämmelser om försäljning och servering av folköl finns i alkohollagen. Kommun och polis har tillsynsansvar över folkölsförsäljningen.

Anmäla försäljning

Alla som ska sälja eller servera folköl i livsmedels- och servicebutik eller restaurang. Det krävs att du säljer matvaror eller serverar mat för att få sälja folköl. Den som har tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller spritdrycker får servera folköl utan anmälan.

Du anmäler din försäljning genom att fylla i denna blankett:

pdf Försäljning av folköl, läkemedel och elektroniska cigaretter – anmälan (158 KB)

Vad kostar det?

Anmälan kostar inget, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer eller serverar folköl för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna.

Här hittar du mer information om våra avgifter.

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Matkravet

Det ska finnas ett brett sortiment av matvaror eller serveras mat på försäljningsstället.

Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer och spelbutiker får endast sälja folköl om de uppfyller ovanstående krav.

Godkänd livsmedelslokal

Försäljningen ska ske i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som ger detta tillstånd.

18-årsgräns

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, och har rätt att begära legitimation.

Langning

Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över ölen till någon annan, som inte fyllt 18 år.

Påverkade personer

Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Lättdrycker

Den som säljer folköl ska även sälja lättdrycker som till exempel lättöl, läsk och vatten.

Marknadsföring

Marknadsföring av alkohol får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till att dricka alkohol. Reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.

Övriga regler

Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där folkölen exponeras.

Det ska vara god ordning i lokalen och det är till exempel inte tillåtet att bjuda kunder på folköl.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för försäljning/servering av folköl ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur personalen ska agera vid försäljning av folköl. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.  Här hittar du egenkontrollprogrammet.

Programmet ska beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig.
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns).
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel adressändring, ny faktureringsadress eller ändrad bolagsform ska anmälas till socialförvaltningens tillståndsenhet.

Vad görs vid en tillsyn?

Socialförvaltningens tillståndshandläggare gör oanmälda kontroller, ibland tillsammans med polis, på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vid tillsyn av försäljningsstället ska personal som är i tjänst kunna visa upp egenkontrollprogrammet och kunna förklara hur företaget arbetar enligt programmet.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Varning eller försäljningsförbud

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen ge en varning eller förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Beslag av folköl

Polisen kan ta folköl i beslag om den sålts olagligt till exempel i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser, inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt utbud av mat­varor. Detsamma gäller om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Böter eller fängelse

Om försäljningen av folköl sker i strid med alkohollagen eller om försäljning fortsätter trots försäljningsförbud kan du som är ansvarig dömas för brott enligt alkohollagen till böter eller fängelse.

Även kassapersonalen har ett personligt ansvar och riskerar böter eller fängelse om de bryter mot alkohollagen.

Kontakt

Har du frågor kring serveringstillstånd eller företagsspecifik utbildning i alkoholfrågor är du välkommen att kontakta kommunens tillståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel: 0346-88 60 00.