Skip to main content

Avtalsredovisning för leverantörer

Du som är ramavtalsleverantör ska redovisa din försäljningsstatistik till Falkenbergs kommun. När du har redovisat kommer Falkenbergs kommun att fakturera en administrativ avgift i enlighet med vårt ramavtal.

Alla våra ramavtalsleverantörer ska regelbundet rapportera in sin försäljningsstatistik enligt avtal. Försäljningsstatistiken redovisas per kalenderår i efterskott senast den 31 januari varje år.

Exempel: Försäljningsstatistik för kalenderår 2023 rapporteras in senast den 31 januari 2024.

Du redovisar din försäljning genom vår e-tjänst för avtalsredovisning.

Redovisning

Enligt ramavtalsvillkoren ska ramavtalsleverantörer redovisa sin totala försäljning (exklusive moms) per kalenderår i efterskott.

Inför varje redovisningsperiod skickas ett påminnelsemejl till kontaktpersonen för avtalet om att rapportering ska ske. Det är därför viktigt att ni meddelar oss om ni byter kontaktperson.

Redovisning per organisation

Redovisning ska göras i samma e-tjänstärende för samtliga organisationer som är part i avtalet och som deltagit i upphandlingen. Falkenbergs kommun kan exempelvis upphandla tillsammans med kommunala bolag, andra kommuner eller Region Halland. I e-tjänsten lägger du till en rad för varje organisation.

Redovisning per avtal

De leverantörer som har flera avtal med Falkenberg kommun ska göra ett redovisningsärende per avtal. Ange respektive avtals referensnummer och avtalsnamn i e-tjänsten.

Redovisning vid utebliven försäljning

Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett under perioden. Fyll i ”0” i fältet för redovisning/belopp.

Administrativ avgift

När redovisningen skett kommer Falkenbergs kommun att fakturera en volymbaserad avgift med tillägg för moms enligt gällande avtal. Avgiften är baserad på leverantörens totala försäljning enligt ramavtalet och beräknas genom en i avtalet angiven procentsats på samtliga fakturerade köp exklusive moms.

Faktura kommer att skickas till den adress som ni anger i e-tjänsten. Här uppges även eventuell fakturamärkning eller referensnummer.

Frågor om avtalsredovisningen

Vid frågor om avtalsredovisningen är du välkommen att kontakta oss via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..