Skip to main content

Inköp och upphandling

Vill du som företagare lämna anbud på någon av kommunens upphandlingar så kan du på den här sidan hitta hjälp, stöd och information.

Planerade upphandlingar

Här kan du se Falkenberg kommuns planerade kommande upphandlingar.

Observera att planerade upphandlingar både kan tillkomma och att andra kan tas bort eller flyttas framåt i tiden. Vi uppdaterar planen löpande.

Hur går en upphandling till?

Har du funderat på hur en upphandling går till? Vad händer när du vinner, eller förlorar, en affär där ditt företag lämnat ett anbud? I vår upphandlingsguide kan du få information om upphandlingsprocessen.

Upphandlingsguide Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats

Upphandlingsseminarium för näringslivet

Hur kan näringsliv tillsammans med inköp och upphandling utveckla den offentliga affären och skapa goda förutsättningar till bra affärer? Hur kan du ta del av kommunens upphandlingar och vad behöver du tänka på som företagare?

Tillhör du dem som funderar på om upphandlingar är något för dig och ditt företag eller är du ett företag som skickat in anbud och ibland blivit antagen och kanske andra gånger fått ett negativt besked.

Oavsett kan du inhämta information om hur upphandling går till och vad du som anbudsgivare bör tänka på vid anbudsskedet genom att delta på de upphandlingsseminarium som anordnas under året.

Målet med upphandlingsseminarierna

Med bland annat upphandlingsseminarierna som verktyg vill vi skapa en ökad förståelse för varandras vardag. Vi vill även skapa förståelse hur upphandlingar går till och hur upphandlingsprocessen ser ut samt att bra avtal inte kommer av sig själv utan det krävs ett tillsammanstänk.

Nästa träff

Den 11 oktober är det branschträff: "Lär dig mer om upphandling" klockan 8-10 på Företagscenter, Kvarngatan 2 (vån 4), i Falkenberg.

För mer information och anmälan

Den 25 oktober är det branschträff: "Hur du svarar på en upphandling/lämnar anbud" klockan 8-10 på Företagscenter, Kvarngatan 2 (vån 4), i Falkenberg.

För mer information och anmälan

Om kommunens olika typer av avtal

Falkenbergs kommun har ett stort antal avtal. Vissa har specifika beställare, andra är förvaltningsövergripande och några inkluderar våra kommunala bolag.

En upphandling leder till ett ramavtal, ett leveransavtal eller enstaka köpeavtal. Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har ständigt återkommande behov. Ett exempel på det kan vara kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid, vanligtvis fyra år, görs löpande avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Har du frågor om ditt befintliga avtal med oss? Kontakta då den avtalsansvariga. Vem det är framgår i avtalet.

Boka en upphandlare

Har du frågor kring inköp och upphandling? Välkommen att boka ett möte med en av Falkenberg kommuns upphandlare.

På mötet ges du möjlighet att få en introduktion till exempelvis hur du som leverantör kan delta i en av kommunens upphandlingar och/eller ges du möjlighet att ställa just de frågor som du har kring inköp och upphandling.

Mejla dina kontaktuppgifter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och berätta kortfattat vad du är intresserad av och vill veta mer om så kontaktar vi dig för att boka ett möte.

Överpröva en upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva den upphandlade myndighetens beslut.

Leverantören kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Förvaltningsrätten kan även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

För mer information:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Tel: 031-732 70 00
Fax: 031-711 78 59
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kontakta oss

Ann-Heléne Klasson

Verksamhetschef inköp och upphandling
0346-88 50 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Niklas Axell

Upphandlare
0346-88 61 48
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jesper Arnrup

Upphandlare
0346-88 50 19
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maria Videvi

Upphandlare
0346-88 61 59
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ingeborg Haugland

Upphandlare
0346-88 62 81
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linda Edwinson Larsson

Upphandlare
0346- 88 63 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alma Ragnarsson

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi
0346-88 61 38
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Malin Johansson

E-handelsutvecklare
076-495 12 55
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Liv Walden

Projektledare/E-handelsutvecklare
072-142 02 03
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gustav Eklund

Inköpsanalytiker
0346-88 63 26
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.