Skip to main content

Trafikanordningsplan (TA-plan) – ansökan

Här ansöker du om trafikanordningsplan.

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan) ska lämnas i god tid till kommunen, normalt två veckor innan arbetet påbörjas.

I Falkenbergs kommun gäller det lokala regelverket Regler för schakt i allmän marklänk till annan webbplats samt de generella bestämmelserna i SKR:s handbok Gatuarbete i tätortlänk till annan webbplats. Det lokala regelverket gäller över de generella bestämmelserna. Detta innebär att om det står något i handboken som inte finns med i "Regler för schakt i allmän mark" så gäller inte det. 

Läs mer på sidan Gräva och schakta

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.