Skip to main content

Enskild avloppsanläggning, ansökan och anmälan

På denna sida hittar du information om och blankett för att ansöka om tillstånd till ny avlopps­anläggning eller anmäla om ändring av befintlig avlopps­anläggning.

Tillstånd till ny avloppsanläggning

Innan du ansöker om tillstånd till ny avloppsanläggning ska vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjort en inspektion av provgrop där det är tänkt att avloppsanläggningen ska ligga. Detta för att vi ska kunna bedöma din ansökan så småningom. Provgrop ska grävas intill platsen för den tänkta avloppsanläggningen. Du bokar tid för inspektion av provgrop med handläggare på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00. Ett tillståndsärende för enskilt avlopp innebär normalt 4-6 veckors handläggningstid. Här hittar du mer information om enskilt avlopp, till exempel hur du avgör om ditt avlopp behöver göras om.

Områdesskydd och andra restriktioner

Tänk på att om din fastighet omfattas av områdesskydd eller andra restriktioner kan du behöva söka tillstånd innan exempelvis provgrop grävs. Detta gäller om din fastighet till exempel ligger i ett vattenskyddsområde, naturreservat eller innanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om din fastighet omfattas av områdesskydd eller andra restriktioner. Vi ger dig då mer information om hur du ska gå tillväga.

Avgift för handläggning av ansökan

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning. Avgiften innefattar prövning av ansökan och bedömning av förutsättningar med hjälp av platsbesök, tillståndsskrivning och granskning av kontrollplan. 

För 2024 är handläggningsavgiften 7074 kr för ett hushåll och 10 611kr för två till fem hushåll.

Checklista på vad du kan behöva för att fylla i ansökan:

  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten som avloppsanläggningen ska anslutas till
  • Fastighetskarta (du kan hämta kartunderlag här)
  • Eventuell fullmakt från sökande
  • Uppgifter om storlek och volym på planerade anläggningskomponenter
  • Eventuellt resultat från siktanalys eller perkolationstest (som fil möjlig att bifoga ansökan)
  • Eventuellt leverantörers beskrivning av de avloppskomponenter som planeras (som fil möjlig att bifoga ansökan)

Lämna in en profilritning när du ansöker om markbädd

När du ansöker om en markbädd vill vi även ha in en profilritning. Du använder underlaget för profilritning för att visa hur markbädden byggs upp. Det går även bra att göra en egen profilritning så länge all information som finns i detta underlag är med.

pdf Underlag till profilritning for markbädd (227 KB)

Ska du ha en gemensam avloppsanläggning med grannen?

Om du planerar att ansöka om en gemensam anläggning med till exempel din granne vill vi ha in en komplettering till ansökan med kontaktuppgifter till alla sökande. Du kan använda vårt formulär.

pdf Gemensam avloppsanläggning – komplettering till ansökan (192 KB)

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.