Skip to main content
KomTek erbjuder kvällskurser för barn och ungdomar under vardagskvällar. Barnet/ungdomen kan endast gå en kurs per termin för att vi vill att så många som möjligt ska få chans att gå på kurs på KomTek. Vi strävar efter att ha hälften flickor och hälften pojkar i våra kurser.

Samtliga kurser har uppehåll under skollov och röda dagar.

På våra kurser jobbar deltagaren alltid i sin egen takt. Det innebär att några på kursen kanske hinner med att bygga en produkt och någon annan hinner göra två eller fler. Vi möter varje deltagare utifrån var och ens egen kunskap och erfarenhet.

Tekniker, verktyg och material

I våra kurser får deltagaren alltid prova på och lära sig att använda olika verktyg och material. Deltagaren får fundera och klura på olika lösningar, konstruera och använda sig av olika tekniker beroende på ålder och tidigare erfarenhet. Deltagaren får också lära sig att det är okej att göra fel och att KomTeks ledord är VÅGA!
Tekniken hos oss på KomTek handlar om mekanik, elektronik, programmering och CAD & 3D-utskrifter.

Entreprenöriella förmågor i fokus

Hos oss finns inga instruktioner. Deltagaren får titta på en färdig modell/figur för att själv klura på hur man komma vidare för att nå målet. Det kan till exempel handla om hur stora hål som ska borras och i vilken ordning allt ska göras. På detta vis övas de entreprenöriella förmågor. Det kan till exempel handla om att våga lita på egna beslut, utveckla förmåga att lösa problem genom att inte få en given lösning och genom att pröva och ompröva för att nå ett önskat resultat.

Information om anmälan

Anmälan sker via anmälningsformuläret som finns på KomTeks hemsidan. Om anmälan är rätt ifylld kommer skickas en bekräftelse till angiven e-postadress. Tänk på att vara noggrann när anmälan fylls i så e-postadressen blir rätt. Vid anmälan så skickas automatiskt ett bekräftelsemail. Kontrollera även din skräppost, kan ibland hända att bekräftelsemailet hamnar där.
Görs en anmälan till reservplats så gäller det endast för den aktuella aktiviteten. Reserver blir kontaktade om någon hoppar av sin plats och minst 1-2 dagar innan lovaktivitet och 1 vecka innan fritidskurs.

Faktura för fritidskurs

Fakturan för kursavgiften (inte lovaktivitet) skickas hem till den adress som anges i anmälningsformuläret.

KomTek-kurserna kostar lite olika beroende på längden på kursen. Varje kurstillfälle är 90 minuter. Kurserna kan variera i antalet tillfällen beroende på vilken typ av kurs det är. I priset ingår allt material och KomTek bjuder på fika vid avslutningstillfället.

Annonser om kursanmälan

Vi marknadsför våra kurser på KomTeks facebooksida https://www.facebook.com/komtekfalkenberg och på KomTeks Instagramsida https://www.instagram.com/komtekfalkenberg
Från och med marknadsföringsstart går det att anmäla sig via anmälningsformuläret på hemsidan.

Varmt välkommen med din anmälan!