Skip to main content

Socialnämndens socialutskott §§ 388-410

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-07-16
 • Datum protokollet är justerat: 2024-07-16
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-07-16
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-08-06
 • Anslag kontakt: Felicia Höglund Svensson
 • Anslag kontakt E-post: Felicia.Hoglund-Svensson@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 31

Socialnämndens socialutskott §§ 369-386

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-07-02
 • Datum protokollet är justerat: 2024-07-02
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-07-02
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-23
 • Anslag kontakt: Felicia Höglund Svensson
 • Anslag kontakt E-post: Felicia.Hoglund-Svensson@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 141