Skip to main content

Sommargågata 2024

Under 28 juni till 9 augusti förvandlas delar av Torggatan och Storgatan till härliga gångstråk och blir sommargågata.

Under denna tid är sommargågatan avstängd för biltrafik, det är alltså inte tillåtet att köra eller parkera på de nämnda sträckorna, om du inte har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad eller kör i yrkestrafik.

Vad innebär sommargågata?

  • Mer plats för promenader och cykling.
  • Serveringar och aktiviteter utomhus.
  • Härlig sommarstämning.

 För bilister

  • Avstängd för biltrafik från 28 juni till 9 augusti.
  • Det är inte tillåtet att köra eller parkera på sträckan där det är sommargågata.
  • Andra motordrivna fordon än fordon som används av personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade, fordon som används för distribution av post, färdtjänstfordon, lastning och lossning av tungt eller skrymmande gods, taxi, moped klass II samt servicefordon får inte föras på gågatan.

    På den streckade linjen är det sommargågata

Heldragen linje visar var det permanent är gågata och streckad linje visar var det är sommargågata. 

Gäller från: 28 juni 2024
Gäller till: 9 augusti 2024
Informationen uppdaterad: 2024-07-17 11:30