Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som arbetar självständigt med att granska kommunen. Detta för att se att vi till exempel sköter vår ekonomi och följer lagar och reglementen. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Revisionens uppdrag

Revisionen ska årligen granska den verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens bolag. Granskningen sker bland annat utifrån om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och om uppföljning och utvärdering sker i tillräcklig omfattning från nämndernas sida.

Revisionen granskar också att räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Vid årets slut lämnar revisionen en samlad revisionsberättelse till kommunfullmäktige där revisorerna också föreslår om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda i kommunen.

Revisorerna tar hjälp av sakkunniga för granskning enligt god revisionssedlänk till annan webbplats. I Falkenbergs kommun arbetar de förtroendevalda revisorerna tillsammans med revisionsbyrån PwC Sverige.

Om du vill veta mer så finns det en film på Sveriges Kommuner och Regioner som förklarar hur det är att vara förtroendevald revisor.länk till annan webbplats

Revsionen utses av fullmäktige

Kommunrevisionen väljs av fullmäktige varje mandatperiod. Fullmäktige utser även lekmannarevisorer med ansvar för kommunens bolag.

Ledamöter i kommunrevisionen

Revisorer för granskning av kommunens verksamheter (REV)
Namn Uppdrag Mejl
Jan Johansson (C) Ordförande
Gösta Svensson (S) 1:e vice ordförande
Per Ekbom (M) Revisor
Anders Malmström (L) Revisor
Carina Ejdestig (KD) Revisor
Jan Nilsson (SD) Revisor

Kontakta revisorerna

Jan Johansson
Ordförande
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Telefon: 0738-34 52 59

Gösta Svensson
Vice ordförande
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 070-591 41 57

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15