Skip to main content

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om ett barns båda föräldrarna avlider, om de är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare eller om de under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.

Det kan till exempel behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldern är försvunnen, lever skilt från barnet under lång tid eller är allvarligt och långvarigt sjuk.

Om ensamkommande flyktingbarn under 18 år får permanent uppehållstillstånd behöver de också en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du se till att barnets rättigheter tillgodoses. Du ansvarar för barnets myndighetskontakter och är behjälplig med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. En särskilt förordnad vårdnadshavare är inte barnets förälder och har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. Du får ett fast arvode för ditt uppdrag och förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.

Anmäl intresse för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare anmäler du ditt intresse genom att ringa kontaktcenter på 0346-88 60 00. De hjälper dig att komma i kontakt med familjerätten. Det är sedan tingsrätten som beslutar om uppdraget.