Skip to main content

Kontaktfamilj och stödfamilj

Som kontaktfamilj eller stödfamilj tar du emot ett barn en eller flera helger i månaden.

Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning. Stödet är alltid en frivillig hjälp och de flesta föräldrar har själva vänt sig till socialförvaltningen och ansökt om att få extra stöd.

Skillnaden mellan stödfamilj och kontaktfamilj

Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Stödfamiljer tar emot barn med funktionsnedsättning. Det kan vara såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning.

Vem kan bli stödfamilj eller kontaktfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Hur man blir stödfamilj eller kontaktfamilj

Om du är intresserad av att bli stödfamilj eller kontaktfamilj ska du prata med en familjehemssekreterare. Ring kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00 och tala om vilken typ av uppdrag du vill ha mer information om så kopplar de dig rätt. Du kan även fylla i en intresseanmälanlänk till annan webbplats.

När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Ekonomisk ersättning

Som kontakt- eller stödfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Falkenbergs kommun följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Läs mer om att vara kontakt- eller stödfamilj på Socialstyrelsens sida Min insats.länk till annan webbplats

Kontakt

Familjehemssekreterare

Lena Gudmundsson
073-866 93 32
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Familjehemssekreterare

Sara-Maria Salomonsson
073-867 46 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också mejla till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress Storgatan 22, Falkenberg