Jourhem

Ett jourhem är en familj som med kort varsel tar emot barn och ungdomar i sitt hem under en begränsad tid, medan socialtjänsten utreder barnets situation och fattar beslut om framtida insatser.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att du och Falkenbergs kommun tecknar ett avtal genom vilket du förbinder dig att ta emot barn och ungdomar som behöver placeras.

För att kunna bli kontrakterat jourhem så måste en vuxen vara hemma på heltid. Om du är anställd av Falkenbergs kommun har du möjlighet att vara tjänstledig under tiden ni är kontrakterat jourhem för oss.

Du får stöd, handledning och utbildning

Vi söker trygga, engagerade och stabila vuxna som är villiga att dela med sig av sitt liv, sin tid och sina erfarenheter till ett eller flera barn. Vi ställer inga krav på utbildning eller materiell standard. Det viktiga är att du har utrymme, tid och tålamod.

Du lämnas aldrig ensam med ansvaret för det placerade barnet. Att vara jourhem innebär ett samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning.

Första steget - lämna in en intresseanmälan

Om du vill bli jourhem så fyller du först i en intresseanmälan. Du kan också ringa någon av oss familjehemssekreterare. För att komma i kontakt med oss så ringer du Kontaktcenter och ber att bli kopplad till Familjehemsgruppen.

Efter att vi mottagit din intresseanmälan påbörjar vi en utredning. Utredningen består av hembesök, enkät, intervju och inhämtande av uppgifter från kriminalregister, försäkringskassan, kronofogden och socialregister.

Ekonomisk ersättning

Som jourhem får du ett arvode varje månad. Detta får du alltså även då du inte har något barn placerat hos dig. Arvodet är skattepliktigt och ger ersättning för det uppdrag som familjehemmet utför.

När ett barn sedan placeras hos dig så utgår även en omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen utbetalas enligt Sveriges kommuners och landstings rekommendationer och ska täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Här ingår även barnbidraget. Ersättningens totala storlek varierar från barn till barn och baseras på barnets ålder och behov.

Om det krävs att båda föräldrarna under en period behöver vara hemma på heltid, betalar kommunen ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst upptill arvodet och omkostnadsersättningen.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15