Skip to main content

Jourhem

Ett jourhem är en familj som med kort varsel tar emot barn och ungdomar i sitt hem under en begränsad tid, medan socialtjänsten utreder barnets situation och fattar beslut om framtida insatser.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att du och Falkenbergs kommun tecknar ett avtal genom vilket du förbinder dig att ta emot barn och ungdomar som behöver placeras.

För att kunna bli kontrakterat jourhem så måste en vuxen vara hemma på heltid. Om du är anställd av Falkenbergs kommun har du möjlighet att vara tjänstledig under tiden ni är kontrakterat jourhem för oss.

Du får stöd, handledning och utbildning

Vi söker trygga, engagerade och stabila vuxna som är villiga att dela med sig av sitt liv, sin tid och sina erfarenheter till ett eller flera barn. Vi ställer inga krav på utbildning eller materiell standard. Det viktiga är att du har utrymme, tid och tålamod.

Du lämnas aldrig ensam med ansvaret för det placerade barnet. Att vara jourhem innebär ett samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning.

Första steget – lämna in en intresseanmälan

Om du vill bli jourhem så fyller du först i en intresseanmälan. Du kan också ringa någon av oss familjehemssekreterare.

Intresseanmälan jourhem

Efter att vi mottagit din intresseanmälan påbörjar vi en utredning. Utredningen består av hembesök, enkät, intervju och inhämtande av uppgifter från kriminalregister, försäkringskassan, kronofogden och socialregister.

Ekonomisk ersättning

Som jourhem får du ett arvode varje månad. Detta får du alltså även då du inte har något barn placerat hos dig. Arvodet är skattepliktigt och ger ersättning för det uppdrag som familjehemmet utför.

När ett barn sedan placeras hos dig så utgår även en omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen utbetalas enligt Sveriges kommuners och landstings rekommendationer och ska täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Här ingår även barnbidraget. Ersättningens totala storlek varierar från barn till barn och baseras på barnets ålder och behov.

Om det krävs att båda föräldrarna under en period behöver vara hemma på heltid, betalar kommunen ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst upptill arvodet och omkostnadsersättningen.

Mer information

På Socialstyrelsens webbsida Min insats kan du läsa mer om vad det innebär att vara jourhem.

Här kan du även ta del av berättelser och erfarenheter från olika personer som gör en insats som jourhem just nu.

Jourhem - Socialstyrelsen

Kontakta oss

Familjehemssekreterare

Lena Gudmundsson
073-866 93 32
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Familjehemssekreterare

Sara-Maria Salomonsson
073-867 46 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också mejla till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.