Behandlingsfamilj

En behandlingsfamilj är en familj som har hand om ett barn eller ungdom med svårigheter. Det är som ett familjehem, men med ett större uppdrag. En i familjen är därför anställd på heltid för att barnet/ungdomen ska kunna få det stöd hen behöver.

När ni är behandlingsfamilj så bor ett till två barn eller ungdomar hos er samtidigt som ett team från socialtjänsten jobbar aktivt med barnet och dess familj. Målet är att barnet/ungdomen efter avslutad behandlingsperiod ska kunna flytta tillbaka till sin familj, eller till ett familjehem. Läs mer om uppdraget att vara familjehem här.

Behandlingsfamiljen är en del av behandlingen

Familjer som får uppdraget kan se olika ut, det viktiga är att behandlingsfamiljen passar för ungdomen/barnet. Familjen får stöd, handledning och utbildning för uppdraget.

Som behandlingsfamilj är du, utöver att vara en familj, en aktiv del i det behandlingsteam som finns kring barnet. Det innebär att socialtjänsten har ett professionellt team som ger stöd till er, barnen/ungdomarna och deras biologiska föräldrar. Stödet riktar sig till olika problem och svårigheter som påverkar livssituationen för den unge och dennes familj. Tanken är att barnet/ungdomen bor i behandlingsfamiljen tills målet med vården är uppfyllt och hen kan återförenas med sin familj, flytta till ett "vanligt" familjehem eller ett eget boende. Som behandlingsfamilj har ni en viktig roll stödja barnet/ungdomen.

En vuxen anställd på heltid

Att vara behandlingshem är ett krävande uppdrag. Det går inte att kombinera med annat arbete, utan en person blir anställd av Falkenbergs kommun.

I en behandlingsfamilj behöver en vuxen vara tillgänglig för barnet/ungdomen hela tiden. Du som är hemma blir anställd av Falkenbergs kommun. Du har en fast månadslön och därtill en omkostnadsersättning enligt Kommunförbundets riktlinjer. Ni behöver bo i Falkenbergs kommun eller i dess geografiska närhet.

Anställda i Falkenbergs kommun kan få tjänstledigt

Som anställd i Falkenbergs kommun har du möjlighet att få tjänstledigt i upp till tre år om du vill bli behandlingsfamilj.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15