Skip to main content

Råd till dig som är utsatt

Är du utsatt för våld och hot är det viktigt att du dokumenterar vad som händer. Det kan ha betydelse vid en eventuell polisanmälan.

Ta som vana att föra dagbok

Anteckna datum och vad som skett varje gång du blir slagen, kränkt eller hotad. Likaså om dina barn blir utsatta. Anteckningarna blir betydelsefulla vid till exempel en utredning om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan.

Sök samtalsstöd eller prata med någon anhörig

Är du utsatt för våld kontaktar du kvinnojouren, socialtjänsten eller sjukvården som erbjuder stöd och hjälp.

Kontaktnummer

Sjukvården: 1177
Kvinnojouren Falkenberg: 0346-822 50
Socialtjänsten: 0346-88 52 39, måndag till torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00.
Dag före röd dag samt dag innan julafton, nyårsafton och midsommarafton är telefontiden 08.00-12.00.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Om du inte är redo att söka professionell hjälp är det bra att tala med någon du har förtroende för. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu, finns det i alla fall någon som vet hur du har det och som kan hjälpa dig inse vad du faktiskt är utsatt för.

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga, synliga skador så att du har dokumentation vid en eventuell polisanmälan.

Om du måste lämna ditt hem

Ha följande saker lättillgängliga om du måste lämna ditt hem:

  • identitetshandlingar, för dig och barnen
  • andra handlingar som är viktiga för er
  • medicinska dokument, recept och mediciner
  • viktiga telefonnummer och adresser
  • kontobevis och kreditkort
  • nyckel till bostaden.