Skip to main content

Oro vid missbruk

Känner du oro för någon som dricker eller tar droger?

Vill du göra en orosanmälan ringer du kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00 som ser till att du kommer i kontakt med en socialsekreterare.

Skicka ett fax

Du kan också skicka ett fax till vuxenenheten: 010-150 93 27

Faxen bevakas måndag-torsdag kl. 08-17. Fredagar kl. 08-16.00. Dag före röd dag, dag före påskafton, julafton och nyårsafton samt klämdagar bevakas faxen kl. 08-12. Är ärendet akut och inte kan vänta till nästkommande vardag, så ska du övrig tid ringa SOS Alarm på 112 och fråga efter socialjouren i Halland.

Vid akut oro efter kontorstid

Utanför kontorstid ringer du 112 och ber att få prata med socialjouren i Halland.