Skip to main content

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård på exempelvis de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av:

 • Undersökning
 • Vård och behandling
 • Oriktiga diagnoser
 • Fel på eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • Smittämnen som överförs i samband med vården
 • Olycksfall som inträffar i samband med vården
 • Oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsaken till skadan
 • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Vid skada kontaktar du:

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Halland

Kontaktas i första hand via telefon: 035-151000

e-post: www.lansforsakringar.selänk till annan webbplats

Du behöver uppge att det handlar om en patientförsäkring.