Skip to main content

Hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel ska du vända dig till en förskrivare, till exempel en arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan få ett hjälpmedel om det är en del av din rehabilitering, habilitering, vård eller behandling som är medicinskt motiverad.

Information om registrering

I samband med ditt lån av hjälpmedel kommer du att registreras med namn, adress och personnummer i vårt datasystem för hjälpmedel.

Vart vänder jag mig för att få ett hjälpmedel?

Är du inskriven i hemsjukvården eller bor på ett boende för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning ska du vända dig till Falkenbergs kommuns kontaktcenter eller kontakta din ansvariga arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du inte har hemsjukvård eller bor på ett boende för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning ska du istället kontakta din vårdcentral.

När kan jag få ett hjälpmedel?

Du kan få ett hjälpmedel om det är en del av din rehabilitering, habilitering, vård eller behandling som är medicinskt motiverad. Hjälpmedlet är ett lån.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få låna hjälpmedel som till exempel en rollator eller rullstol. Du får träffa en förskrivare som till exempel kan vara en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Förskrivaren gör en bedömning utifrån dina behov. Ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha, då har du möjlighet att köpa det själv.

Vissa produkter räknas som så kallade egenansvarsprodukter och dessa får man köpa själv, läs mer på vårdguiden 1177länk till annan webbplats.

I samband med ditt lån av hjälpmedel kommer du att registreras med namn, adress och personnummer i vårt datasystem för hjälpmedel.

Vilka hjälpmedel finns?

Regionen och kommunerna i Halland har enats om vilket sortiment av hjälpmedel som ska finnas tillgängligt. Du hittar mer information om vilka hjälpmedel som finns på vårdguiden 1177länk till annan webbplats.

Vad ansvarar jag för när jag har ett hjälpmedel?

Du får inte själv förändra ditt hjälpmedel. Detta kan leda till att du blir ersättningsskyldig.

Du ska ta hand om ditt hjälpmedel genom regelbunden rengöring. Har du inte möjlighet att utföra detta själv kan du ansöka om hjälp via kommunens biståndshandläggare.

Om ditt hjälpmedel förstörs eller skadas på grund av misskötsel, brand, vattenskada eller dylikt kan du bli ersättningsskyldig. Vi rekommenderar dig därför att se över ditt försäkringsskydd. Kommunen eller regionen står för din självrisk så länge det inte handlar om oaktsamhet.

Vid stöld eller skada ska du informera din förskrivare och kontakta ditt försäkringsbolag. Vid stöld ska du även göra en polisanmälan.

Om du behöver flytta ett hjälpmedel

Om du ska flytta ansvarar du själv för att ta med dina hjälpmedel (gäller ej säng, lyftredskap eller fastmonterade hjälpmedel). Detta gäller även vid flytt till och från ett särskilt boende eller korttidsboende.

Vid flytt till ort utanför Falkenbergs kommun måste du alltid kontakta din förskrivare.

Reparationer

Vid normalt slitage kostar det inget att reparera ditt hjälpmedel. Går ditt hjälpmedel sönder kontaktar du den som är ansvarig för service av ditt hjälpmedel. De flesta hjälpmedel är märkta så att du kan se vem du ska kontakta, se kontaktuppgifter nedan. Annars kontaktar du din förskrivare. Har du själv orsakat skadan på ditt hjälpmedel får du betala reparationen själv.

Hjälpmedelscentrum Halland

Telefon: 010-476 19 30 Telefontider: måndag till fredag kl. 06.00-15.30

Hjälpmedelsservice, Falkenbergs kommun

Telefon: 0346-88 60 00

Hur lämnar jag tillbaka ett hjälpmedel?

När du inte behöver ditt hjälpmedel längre lämnar du tillbaka det.

Hjälpmedlet ska återlämnas väl rengjort samt märkt med namn och personnummer.

Hjälpmedel som tillhör Hjälpmedelscentrum lämnas här:

  • Hjälpmedelsservice på Murarevägen 41
  • Samtliga vårdcentraler i kommunen

Hjälpmedel som tillhör Hjälpmedelsservice lämnas här:

  • Murarevägen 41, vardagar mellan kl. 07.00-15.30.

Vissa större och skrymmande hjälpmedel kan hämtas i hemmet, kontakta din förskrivare för mer information.