Skip to main content

Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvård - Region Halland

Trygg och effektiv utskrivning