Skip to main content

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Halland och Hallands kommuner, ansvarsfördelning och samordnade insatser för barn, individer med psykisk funktionsnedsättning, riskbruk, skadligt bruk eller beroende samt unga som vårdas utanför hemmet

Överenskommelse och samverkan med Region Halland och kommuner